Genom att bli medlem på Matdagboken.se accepterar du dessa villkor. Observera att du behöver vara 18 år för att använda tjännsten. (Uppdaterad senast: 2024-04-16)


Matdagboken.se:s tjänster
Ett basicmedlemskap på Matdagboken.se ger dig tillgång till vissa av webbsidans tjänster såsom forum, blogg och enklare matdagboksfunktioner. För att få tillgång till alla tjänster krävs det att du tecknar ett PLUSmedlemskap. (1 månads PLUSmedlemskap ingår i kickstartprogrammen)

Abonnemangsavgift för PLUSmedlemskap
För att kunna använda dig av Matdagboken.se:s PLUSmedlemskap och/ eller kickstartprogram krävs det att du betalar en abonnemangsavgift. En eventuell justering av avgiften påverkar inte ditt befintliga abonnemang.

Ett 3 månaders PLUSmedlemskap på Matdagboken.se kostar 89 kr/mån, totalt 267 kr som debiteras i samband med din beställning av detta.

Ett 6 månaders PLUSmedlemskap på Matdagboken.se kostar 69 kr/mån, totalt 414 kr som debiteras i samband med din beställning av detta.

Ett 12 månaders PLUSmedlemskap på Matdagboken.se kostar 39 kr/mån, totalt 468 kr som debiteras i samband med din beställning av detta.

Ett 28-dagars kickstartsprogram på Matdagboken.se kostar totalt 395 alt. 595 kr som debiteras i samband med din beställning av detta. 1 månads PLUS-medlemskap ingår.

När din initiala medlemstid löpt ut förlängs ditt PLUS-medlemskap på Matdagboken.se automatiskt med en månad i taget till en kostnad av 99 kr per månad. Har du beställt ett kickstartmedlemskap går det automatiskt över till ett PLUS-medlemskap efter förbetald tid till en kostnad av 99 kr per månad. Beloppet dras från det konto du angett vid betalning. Samtliga priser som angivits ovan är inkl. moms.

Uppsägning av abonnemang och medlemskap.
Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang och / eller få dina personuppgifter raderade. För att säga upp ditt abonnemang går du till sidan för uppsägning. När vi mottagit din uppsägning avslutas ditt abonnemang när din förskottsbetalda period löper ut och ditt plus-medlemskap går automatiskt över till ett kostnadsfritt basic-medlemskap.. Utebliven betalning räknas ej som uppsägning. Uppsägningen skall vara oss tillhanda senast 48 timmar innan abonnemangsperioden löper ut annars förlängs abonnemanget med en månad i taget med 99 kr per månad.

Ångerrätt
Enligt distansköpslagen äger du rätt till att ångra din beställning av abonnemang inom 14 dagar efter din beställning. Du får då pengarna tillbaka inom 30 dagar. Ångerrätten gäller dock inte om du loggat in och därmed fått tillgång till alla våra funktioner. Vill du prova dig fram gör du det med ett gratis basicmedlemskap. Åberopar du ångerrätten kontaktar du matdagboken.se via mail till info(@)matdagboken.se.

Säker kortbetalning via Swedbank Pay.
Matdagboken.se använder Swedbank Pay säkra betalningslösning. När du gör en beställning av abonnemang vidarebefordras du till Swedbank där avgiften dras från ditt konto- eller kreditkort. Du kan endast använda kort som är anknutna till Visa eller Mastercard. Betalningsuppgifter som lämnas på Matdagboken.se är krypterade med den högsta säkerhetsnivån enligt de standards som gäller vid handel på Internet.

Alternativa betalningsmetoder - Företagsfriskvård
Matdagboken.se har avtal med E-Passi, Friskvårdschecken AB, ActiWay AB, Wellnet AB, MinFriskvård AB och Frisvårdskuponger AB. Kontakta oss på info@matdagboken.se för att använda dig av dessa betalningsalternativ.

Behandling av personuppgifter
Genom accepterande av dessa medlemsvillkor förbinder du dig till att lämna riktiga upplysningar om dig själv. Genom registrering på Matdagboken.se och acceptering av dessa medlemsvillkor ger du ditt samtycke till samt godkänner att informationen och uppgifterna om dig tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Matdagboken.se:s dataregister enligt vår sekretesspolicy.

Privacy Policy
When accessing Matdagboken through the website or the mobile application, Matdagboken will get certain information about you. This information may include personal data such as: name, email address, date of birth, height, weight, BMI and gender.

How we use your personal data
Your personal data is used by Matdagboken in order to provide you the services that you expect from Matdagboken but also for internal purposes. This could for example be to statistically review the numbers of users of Matdagboken during certain time periods or in any other way review the data in order to further develop and improve our services.
Matdagboken do not share your personal information with any third party unless required to do so by law.

Cookies
The website matdagboken.se uses cookies in order to provide you service. Cookies are text files, stored locally on your device, that may contain information about you. Cookies are used by the website in order to remember information about the visitor so that you do not have to enter the same information each time you visit.

Android application permissions
The android application Matdagboken has permission to write to your external storage card in order to store data in this location.
The application has access to Internet in order to communicate with Matdaboken's backend servers. It is also able to tell whether you are connected to WiFi or if you are using a mobile data connection.
In order to be able to post photos to your blog Matdagboken will request access to the camera.


Ansvarsfriskrivning
Matdagboken.se ger inga garantier för att information, innehåll och produkter är helt korrekta.

Matdagboken.se ger inga garantier för webbplatsens tillgänglighet, funktion eller tillfälliga tekniska problem.

Matdagboken.se ansvarar inte för skador, sjukdomar eller liknande uppkomna i samband med användandet av tjänsten.

Matdagboken.se är inte ansvarig för annonsörers produkter eller tjänster.

Information, tips och hälsoråd från Matdagboken.se får inte användas som ersättning för råd av medicinsk sakkunskap.

Matdagboken.se äger när som helst rätt till att ändra i utbud, texter, tjänster och priser. Priser kan dock ej ändras på ett befintligt abonnemang.

Övriga villkor
Matdagboken.se äger rätt att kostnadsfritt använda och publicera material insänt av medlemmar, såvida inte medlemmen uttryckligen förbjuder detta.

Genom accepterande av Matdagboken.se:s medlemsvillkor förbinder jag mig till att:

Utan tillåtelse ej använda dig av forumet, mail eller annan kanal på Matdagboken.se för kommersiella intressen, t.ex försäljning av varor eller tjänster eller anvisningar/tips om andra försäljningsställen/konkurrenter. Samt att inte posta inlägg som enbart syftar till att driva trafik till annan internetsida eller konkurrerande verksamhet.

Följa Svensk lagstiftning och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar inne på Matdagboken.se.
Inte förtala, trakassera eller på annat sätt kränka andra människor inne på Matdagboken.se.
Att inte använda matdagboken.se i syfte att utföra självsvält eller andra ätstörningar som är hälsovådliga.
Att inte ladda upp upphovsrättsskyddat material eller bilder.

Brott mot medlemsvillkoren
Matdagboken.se har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig avsluta eller inaktivera ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Matdagboken.se på goda grunder misstänker att så är fallet.


Kontakt
Matdagboken i Sverige AB
Stadiongatan 65
217 62 Malmö
Tel: 040-617 08 20

E-mail: info@matdagboken.se