Vad är kolhydrater?
Kolhydratrika livsmedel är bl.a. bröd, pasta, ris, potatis och andra rotfrukter. Kolhydrater består i grunden av olika sorters sockerarter (stärkelse). Det är framförallt 3 av dessa sockerarter som vi får i oss mycket av via kosten, glukos, fruktos och galaktos.

 

 

Vanligt socker är uppbyggt av fruktos och glukos. Det finns 4 olika sorters grupper kolhydrater: monosackarider, disackarider, oligosackarider och polysackarider. Förenklat kan man säga att kolhydrater blir till socker i kroppen när det bryts ner.

Det är kolhydratintaget som styr vårt blodsocker. Hur snabbt eller hur långsamt det påverkas, styrs av vilken typ av kolhydrat du stoppar i dig . Man pratar om olika hastigheter på kolhydraterna – snabba och långsamma.

Snabba kolhydrater har ett högt GI värde och långsamma har ett lågt GI värde. Man kan säga att GI är ett mått på hur snabbt och hur mycket ett kolhydratrikt livsmedel påverkar vårt blodsocker. GI mäts med en referens, som oftast är vitt bröd. Du kan läsa mer om GI här till vänster där det även finns GI tabeller. 1 gram kolhydrater motsvarar 4,1 Kcal dvs. lika mycket som protein. Kroppen kan dock använda en större andel av energin i kolhydrater jämfört med protein.

Kolhydraternas funktion
Bränsle: Kolhydrater är bränsle för att hjärnan, centrala nervsystemet och att musklerna ska fungera optimalt.
Energireserv: Vi kan lagra kolhydrater i kroppen i form av glykogen som kroppen själv kan göra om till energi när vi behöver det.

Vad händer om jag äter för lite kolhydrater?
Det är mycket ovanligt att du lider brist på kolhydrater om du inte själv valt det förstås. Om man får i sig mycket lite, eller inga kolhydrater alls, kan kroppen hamna i ett svälttillstånd som kallas för ketos. Samma tillstånd som flera bantningsmetoder strävar efter. Ketos innebär korthet att kroppen aktiverar en krisåtgärd, dvs. gör om fett till energi för det finns inga kolhydrater att ta energin ifrån. Övergångsbesvär som illamående, muskeltrötthet och ammoniaklukt kan förekomma.

Vad händer om jag äter för mycket kolhydrater?
Det är helt beroende på vilken typ av kolhydrater du äter och hur ditt övriga hälsotillstånd ser ut. Vanligast är att man äter för mycket snabba kolhydrater vilket kan leda till övervikt och med flera allvarliga sjukdomar som följd. Se därför till att ditt kolhydratintag inte är för stort.

Hur mycket kolhydrater skall jag äta?
Detta är individuellt och beroende på dina mål och vad du själv vill äta. Svenska livsmedelsverket rekommenderar att 50 till 60 % av vårt dagliga energiintag skall komma från kolhydrater. Är ditt mål att gå ner i vikt, förhindra diabetes Typ 2 eller liknande finns det flera nyare studier som visar på att ett betydligt lägre kolhydratintag är att föredra. Titta exempelvis då på GI eller LCHF-Metoden.