Varför- och hur mäter man sitt kroppsfett?
De flesta vill tappa fett och inte muskler och det är inte alltid lätt att veta vad man tappar och hur mycket. Därför är det fördelaktigt att mäta andelen fett på kroppen snarare än vikt och BMI.

En person kan träna och äta rätt men ändå inte se resultat på vågen, ofta har man då tappat fett men gått upp i muskler - perfekt! Problemet är att det inte alltid syns på vågen och är det enda mätinstrument man använder lär man bli besviken.

Man kan mäta sitt kroppsfett med hjälp av flera olika metoder och tillförlitligheten varierar. Mäter du dig med samma instrument varje gång får du fram ett värdefullt referensvärde.

Normal andel kroppsfett

För kvinnor gäller följande intervall:

• 15-25 % normalt
• 25,1-29,9 % övervikt
• 30 %- fetma

För män gäller följande intervall:

• 10-20 % normalt
• 20,1-24,4 % övervikt
• 25 %- fetma

(Källa: American Dietetics Association)

Kalipermetoden
Att mäta kroppsfettet med en sk kaliper är en av de tillförlitligaste metoderna. Metoden går ut på att mäta ett antal punkter på kroppen med ett skjutmåttsliknande instrument (Kaliper). Se helst till att det är samma person som mäter dig, det minskar felmarginalerna. Mätresultatet sätts sedan in i en formel för vidare uträkning av kroppsfett. Nackdelen med metoden är att den inte kan användas på kraftigt överviktiga personer.

Bia – Bioimpedans
Bioimpedansmätning är den vanligaste metoden att mäta kroppsprocent. Det finns vågar med inbyggd bioimedansmätning med varierande kvalitet. Metoden fungerar på så sätt att instrumentet skickar svagström genom din kropp och p.g.a. att muskler väger mer än fett så kan man på detta sätt få fram hur många procent av din kropp som är fett. Ju fler mätpunkter instrumentet eller vågen har desto bättre och exaktare mätning. Det allra enklaste mätinstrumentet består endast av två mätpunkter, fötternas undersida eller händerna. Nackdelen med detta är att det blir bara den nedre eller den övre delen av kroppen som mäts. Det bästa är att använda en våg som har elektroder både på händer och fötter. Hursomhelst kan värdena du får fram vara värdefulla som referensvärden. Testa dig på morgonen innan frukost och du bör inte ha tränat kvällen innan då detta påverkar resultatet.

Hydrostatisk vägning – Undervattensvägning
Hydrostatisk vägning är en av de bästa metoderna att få fram exakta värden på fettprocent. Metoden går kort ut på att man sänks ner i en stor behållare med vatten i. Man räknar sedan ut kroppsfettprocenten med hjälp den andel vatten som kroppen tränger undan. Eftersom fett väger mindre än muskler kan man på detta sätt räkna ut en ganska exakt kroppsfettprocent. Den stora nackdelen är att det är en väldigt kostsam metod att genomföra vilket gör att den sällan används.

BOD POD - Body Composition System
Om man vill få fram sitt exakta kroppsfettsvärde ska man testa sig I en sk Bod Pod. Metoden går i kort ut på att du stiger in i en behållare där sedan avancerad teknik mäter luftmotståndet som uppstår med hjälp av lufttryck. Paulúns Näringscenter i Stockholm har en Bod Pod och de tar emot personer för mätningar. Priset ligger på ca 500:- per mätning. Nackdelen med metoden är att det kan bli kostsamt att mäta sig i en Bod Pod varje gång man vill ha ett värde.