Vad är energiprocent, E %?
Energiprocenten anger hur mycket energi som kommer från var och ett av de olika energigivande näringsämnena. Hur mycket E % man ska ha från de olika energigivande näringsämnena beror på vad dina mål är, vilket är högst individuellt. Registrerar du en måltid eller livsmedel i din matdagbok får du fram hur mycket E % som kommer från de olika näringsämnena. Alla recept på sidan är också näringsberäknade med E %.
Hur mycket energi innehåller de olika näringsämnena?

Kolhydrater: 1 gram kolhydrater motsvarar 4,1 Kcal.

Fett: 1 gram fett motsvarar 9,3 Kcal.

Protein: 1 gram protein motsvarar 4,1 Kcal.

Alkohol: 1 gram alkohol motsvarar 7 Kcal.