icon-chat icon-cutlery icon-dumbbell user count-calories menu Search

Rubriker i tidningen

Utmärkt medlem
699 inlägg
17 september 2015 06:39

Nu har tidningarna hittat något att skriva om igen - LCHF farligt vid amning. Jag gick in på Annika Dahlqvist blogg för att se vad som skrevs om detta och då hittar jag att kvinnans mormor har berättat hur det verkligen låg till. Det var egentligen så att kvinnan hade åkt på en ordentlig influensa och hade haft svårt att både äta och dricka under några veckors tid. Det finns även läkare som har kommenterat fallet som ursprungligen publicerades i Läkartidningen, att den slutsats som artikelförfattarna hade dragit var fel. Synd att dagstidningarna inte kan granska lite bättre själva innan de drar på stora växlar.

 • Veteran
  3935 inlägg
  17 september 2015 08:12

  Jag kan ju tycka att felet egentligen ligger hos Läkartidningen, som DN hänvisar till

   

 • Utmärkt medlem
  699 inlägg
  17 september 2015 10:23

  gittan52; håller med, de borde ha andra läkare som skulle kunna granska deras fallbeskrivning för att se om det stämmer. Tittar man i Annika Dahlqvist blogg så finns det några läkare som har granskat och kommit med synpunkter. Tyvärr verkar detta inte finnas med som kommentar i Läkartidningen.

 • Veteran
  5533 inlägg
  17 september 2015 10:29

  Fallbeskrivning

  En tidigare frisk 21-årig kvinna sökte akutmottagningen i Mora på grund av illamående, tilltagande dyspné och huvudvärk. Hon hade sex veckor tidigare fött ett välskapt barn, sitt andra, vilket hon ammade. Själva förlossningen hade varit något utdragen, och hon hade i efterförloppet tvingats sutureras under narkos. Veckan före ankomst hade hon drabbats av övergående influensaliknande symtom. Till detta hade patienten sedan förlossningen mått allmänt dåligt med illamående, vilket medfört att hon hade haft svårt att få i sig tillräckligt med mat. Hon uppskattade sin vikt vid starten av graviditeten till cirka 64 kg och vid förlossningen till cirka 80 kg. Under vårdtiden vägde patienten 67 kg med ett BMI på 24,8. Hon förnekade rökning och alkoholintag, men berättade att hon höll en kosthållning med restriktioner i kolhydratintaget. 

  ...

  Att ammande kvinnor utvecklar ketoacidos är inte vanligt. Vid en litteraturgenomgång i ämnet återfinns 5 tidigare fallbeskrivningar. I två av dem rör det sig om kvinnor som post partum startat en lågkolhydratkost för snabb viktnedgång [7, 8]. I de tre andra rör det sig om ett lågt energiintag [9-11], varav ett var iatrogent orsakat av ordinerad tarmvila på grund av ileus . Inom veterinärmedicinen är tillståndet med ketos hos lakterande djur välkänt och välbeskrivet .

  Patienten i vår fallbeskrivning hade ett nedsatt totalt energiintag på grund av att hon alltsedan förlossningen mått dåligt med illamående och således inte fått i sig tillräckligt med föda. Hon hade även drabbats av lindrig infektionssjukdom. Utöver detta åt hon en kost med restriktioner i kolhydratintaget. Dietist uppskattade hennes kolhydratintag vanligen till cirka 50 g/dygn medan det under de närmaste veckorna innan inläggningen varit ännu lägre, cirka 20 g/dygn. Hur stort det dagliga kolhydratintaget bör vara är dock omdebatterat.

  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Fallbeskrivning/2015/09/Svar-ketoacidos-hos-ammande-kvinna-med-lagt-energi--och-kolhydratintag/

  Jag tycker nog att man ska läsa ursprungskällan, inte sekundära artiklar och bloggar, innan man bildar sig en uppfattning om vems felet var och vart fingrarna ska peka...

 • Veteran
  3935 inlägg
  17 september 2015 11:14

  Visst är det så, LadyG, och det gjorde jag. Nu är jag inte så bevandrad i alla medicinska termer, men bara rubriken verkar ju vara helt felaktig. I alla fall om man läser kvinnans egen historia här  

  Folk får tycka vad de vill om olika dieter, men det känns lite märkligt att läkartidiningen drar de slutsatser de gör på ett enda ”fall” där fakta dessutom inte verkar stämma….

 • Veteran
  5533 inlägg
  17 september 2015 14:48

  Fast Läkartidningen skriver ju i sin rubrik "Svår ketoacidos hos ammande kvinna med lågt energi- och kolhydratintag" och förtydligar därefter att

  a) Ammande kvinnor har ett ökat energi- och glukosbehov. Man kan räkna med att mjölkproduktionen kostar cirka 500 kcal extra per dygn .

  b) Lakterande kvinnor som fastar upprätthåller sin mjölkproduktion och mjölksammansättning trots det minskade energiintaget. Efter 42 timmars fasta är mjölkproduktionen nästan helt beroende av glukoneogenesen, med en ökande oxidering av fettsyror och bildande av ketonkroppar som följd .

  c) Även stress, som till exempel sjukdom, medför bildande av ketoner genom ökande koncentrationer av stresshormoner (katekolaminer, glukagon, kortisol och tillväxthormon). Även om tillståndet är mycket ovanligt så finns det beskrivna fall där patienter under sjukdom och dålig nutrition kan utveckla en ketoacidos [1, 5].

  d) Personer som äter en kost låg på kolhydrater (t ex low-carb high-fat, LCHF, och Atkins) utvecklar i regel en ketos . Att däremot ketosen blir så allvarlig att den ger ketoacidos verkar kräva speciella förutsättningar.

  ... osv osv

  vad är det som är fel i deras ursprungsartikel, jämfört med hennes egen berättelse egentligen?

  Det förelåg speciella omständigheter (sjukdom, svältbetingelser som läkarna kallar det), "...Lchf i ungefär sex år innan händelsen, men på grund av stress under min andra graviditet och efter förlossningen tappat aptiten. Detta ledde till mer stress då jag ville äta men kroppen sa emot. Jag åt då det som jag fick i mig, t ex finncrisp, fil, frukt.. Problemet är ju då att jag knappt fick i mig mat överhuvudtaget och ingen energi från vaken fett eller kolhydrater.. " (som hon själv skrev)

  Ammande kvinnor behöver mer energi än andra och att det är ovanligt (bara fem kända fall, det är verkligen inte mycket) att utveckla ketoaciodos.

  Eller menar du att 20g kolhydrater/dygn för en ammande, infektionssjuk kvinna är ok och ofarligt? För slutsatsen läkartidningen kommer fram till, som jag tolkar det, är att om man är sjuk, stressad och ammar ska man försöka äta lite mer än hon gjorde (och går det inte att äta kanske man ska söka hjälp, min anm.). De skriver inte att lågkolhydratskost är farligt, den växeln drog DN alldeles själva. Klickbete kallas det.

  Om något kanske man kan tycka att hon borde fått hjälp tidigare, det hade gått skitfort att sätta ett näringsdropp och gett hennes stackars kropp chansen att hämta sig i lugn och ro.

  Jag ser ingen diskrepans mellan ursprungsartikeln och hennes berättelse, däremot tycker jag nog DN's klickjakt gått lite överstyr. De har förenklat bortom rimligheten så det blivit fel i deras artikel, och det är den alla andra (Expressen, Aftonbladet) valt att kopiera.

   

 • Veteran
  5533 inlägg
  17 september 2015 15:09

  Jag hittar inte ens referenser till de fem fallen de nämner, varav endast två av de fem hade med lågkolhydratskost att göra. Får väl tro dem på deras ord.

  Men av alla miljoner kvinnor som ammar bör några äta lågkolhydratskost. Åtminstone massajernas kvinnor, inuiterna och några till. Om det bara noterats två (2) fall med direkt koppling till kosten kan vi nog avskriva LCHF som något farligt, så länge man är frisk och kurant. Eller drar jag fel slutsats?

 • Utmärkt medlem
  699 inlägg
  17 september 2015 16:37

   

  Och så här bemöter Björn Hammarskjöld artikeln:


  Svår ketoacidos hos ammande kvinna med lågt energi- och kolhydratintag
  Jonas Wuopio, ST-läkare, medicinkliniken
  jonas.wuopio@ltdalarna.se
  Regina Schiborr, överläkare, anestesikliniken
  Georgios Charalampakis, överläkare, medicinkliniken; samtliga Mora lasarett

  Om man tittar på fallbeskrivningen så finner man följande

  Ätit dåligt under nästan sex veckor, vätskemängd inte redovisad, ammar. Tappat 16 kg på 6 veckor

  Vidare finner man acetondoft som tyder på ketoner, liksom urinprovet och blodprov där man finner ketoner i hög koncentration. Detta torde kallas svältketoner efterom P-glukos ligger på 4,4 mmol/L. Glukosvärdet på 4,4 mmol/L talar emot ketoacidos som definitionsmässigt har ett P-glukos på mer än 15 mmol/L

  Patienten har jobbigt med andningen, hyperventilerar och även labprover tyder på hyperventilation med lågt aB-PCO2 och högt aB-PO2.

  Har en kraftig metabol acidos och en kompensatorisk respiratorisk alkalos på grund av hyperventilation (lågt aB-PCO2, högt aB-PO2, lågt pH).

  Kollar man Delta AG (21-12=9) och jämför med Delta HCO3- (27-2)=25 finner man Delta (HCO3-) gap= (9-25)=-16 vilket tyder på att det inte bara är metabol acidos utan även en respiratorisk alkalos

  Till detta kommer att patienten troligen har druckit dåligt och fått en hypovolemi (relativt högt Hb, LPK, krea) som ökar Na+ värdet som annars på grund av att hon fått i sig litet mat och därmed litet salt skulle ha sjunkit.

  Kolhydratmängden i maten har endast betydelse för ketonkroppsbildningen men inget annat

  Sedan heter ekvationen från 1928 Hendersson-Hasselbalch formel och inget annat

  Slutsats:
  Patient som ätit och druckit dåligt kommer till sjukhus med klassiska tecken på hypovolemi, hyponatremi och svält.
  Fallbeskrivningen belyser vikten av en god kosthållning även när man ammar. Med god kosthållning menas att man får tillräckligt med animaliskt protein, fett, mineraler, vitaminer och vatten. Kolhydrater saknar livsnödvändighetsstatus och ställer bara till det i kroppen. Därför tar kroppen omedelbart hand om kolhydraterna för att man ska slippa dö av hyperglykemi då man har mer än 25 g glukos i blodet

  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
  F.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi

  Referenser:
  Läkartidningen. 2015;112:DIUF
  Jan Gullberg, Vätska Gas Energi, ISBN 91-7260173-6, Kiruna 1979
  Acid-Base Balance and the Anion Gap http://medsci.indiana.edu/c602web/602/c602web/lect_mp3/acid_base_tut.pdf

   

 • Veteran
  3935 inlägg
  17 september 2015 17:39

  Jag orkar, i ärlighetens namn, inte läsa hela texten. Och jag håller nog Annica Dahlqvist att många av oss är dåliga dåligt insatta.

   Som jag tolkade kvinnans situation var det att hon varit sjuk i flera veckor och inte orkat/kunnat äta. Vad jag förstod så åt hon inte LCHF-kost efter förlossningen alls. Och att hon, pga det, blev så pass sjuk att hon fick söka läkarvård.

  Jag har ingen aning om vad som är farligt eller inte farligt när man ammar.  Men jag drar nog samma slutsats som du gör LadyG  smiley

  På tal om rubriker som skrev en nättidning för några veckor sedan:

  ”Rattfull i krock med moped”. Läser man sedan texten så togs han med till polisstationen för kroppsbesiktning, misstänkt för att ha kört rattfull.  Detta hände i vårt bostadsområde och min pratade med förarens hustru dagen därpå. Han klarade provet. När detta delades på facebook var det fler som spydde galla över detta svin till förare. De läste inte testen utan bara rubriken.  Så tragiskt!

  Ju mer lättillgänglig informationen är i dag, desto mer kritiska behöver vi läsare vara.

 • Veteran
  5533 inlägg
  17 september 2015 20:11

  hahahahahahaha jamen det är ju så typiskt, om man bara läser rubrikerna kan man bli gravt lurad :D

  Nej, jag tror inte det är farligt med LCHF när man ammar. Däremot tror jag svält och sjukdom är farligt både var för sig men i synnerhet i kombination, och får man inte behålla det lilla man ens kan äta är det riktig svält. Då måste det ju vara något mer som är fel än att hon inte åt kolhydrater bara ju. Det tycker jag inte man behöver vara medicine doktor för att förstå :-) 

  Tyvärr känns det som att DN lockas att använda i mina ögon smutsiga metoder för att locka till klick. I mina ögon är det smutsigt att vinkla en nyhet så hårt att den gränsar till ljug.

 • Utmärkt medlem
  699 inlägg
  18 september 2015 06:24

  Tyvärr är min erfarenhet att de gånger då något jag verkligen känner till kommer i tidningen så är det så många faktafel att jag numera undrar hur det är med andra ämnen där jag inte är insatt.En gång hade Ny Teknik en artikel som handlade om en ny revolutionerade forskning. Eftersom det handlade om min kollega så frågade jag honom om den för jag tyckte det var konstigt att jag inte hade hört mer om det. Han sade att det där var något gammalt som han hade fått lägga ner för det inte fungerade. Vår chef försökte få in pengar till vår forskning och behövde publicitet....Ungefär som fallet med akrylamidlarmen på 90-talet.