icon-chat icon-cutlery icon-dumbbell user count-calories menu Search

Näringstoppen

5 september 2018 15:46

Näringstoppen https://www.matdagboken.se/?p=matdagboken&m=8 ) är en jättebra funktion, som borde vara kopplad till Matdagboken lite tydligare. Klickbara etiketter i stapeldiagrammet t ex, så att man kan gå direkt till t ex kalium om det är den stapeln som är för låg.

Men jag skulle också väldigt gärna vilja se ett tillägg. När jag klickar in mig på kalium skulle jag, förutom vart det finns, vilja ha en kort översikt över vad som händer vid  underskott och överskott, som det är nu får man surfa in på SLV eller 1177 och leta och det är inte riktigt praktiskt.

Ett exempel:


Kalium

Behövs för

Kalium är ett livsnödvändigt grundämne som behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt för att reglera blodtrycket.

Underskott

Kaliumbrist är ovanligt men kan uppstå vid sjukdom eller användande av vätskedrivande läkemedel. Kaliumbrist leder till trötthet, muskelsvaghet och rubbningar av hjärtrytmen. Kaliumbrist kan även leda till depression och förvirring.

Överskott

Högt kaliumintag under lång tid kan påverka hjärtfunktionen hos personer med nedsatt njurfunktion. Kosttillskott kan bidra till ett för högt intag vilket kan leda till rubbningar i hjärtrytmen och potentiellt hjärtstillestånd.

Topp 100 livsmedel med kalium

(Tabell med livsmedel här)

  • 5 september 2018 20:46

    Dunderbra tips, tack!! smiley Tar med mig det till när vi kommer till utveckling och ombyggnad av matregistrering. yes

  • 5 september 2018 20:51

    Ni har många järn i elden låter det som, är det mycket på tur före matregistreringen? laugh