Framgångsrika idrottsmän och idrottskvinnor använder tankens kraft för att nå toppen. Även om de tränar stenhårt är det minst lika viktigt att de verkligen tror på sig själva och att de ska lyckas plocka hem guldmedaljen, som att de tränar. Det är tack vare positiv mental tankekraft som de riktigt framgångsrika på arenan lyckas.

Fokusera på det som är bra
På samma sätt kan du också använda dig av denna strategi av positiv affirmation. Det vill säga, att mota bort de negativa tankarna och istället fokusera på det positiva beteende du bygger upp för att nå din önskade vikt Vi tror på vad vi intalar oss själva och det visar sig i det vi gör. För att lyckas gå ner i vikt krävs mer än att följa ett visst kostprogram.

Identifiera negativt tankemönster
Första steget mot positiva tankar är att se och identifiera de negativa tankemönsterna. Ord som du ska se upp med är alltid, aldrig och inte. Orden kan lätt få dig att tro att du gör goda val. Men vad skulle hända om du hamnade på en fest och du blir bjuden på glass? Du har ju sagt åt dig själv att inte äta glass? Då står du där med dåligt samvete och ännu ett misslyckande som sänker självförtroendet. Det är bättre att njuta av glassen och ha koll på kalorierna.

Tänk som om det redan är sant
Den positiva tanken ska formuleras som om den redan var sann. För att förankra affirmationen i dig själv kan du skriva ner den, läsa den, sjunga den, sätta upp den på kylskåpet, säga den högt inför andra eller läsa in den på band. Det undermedvetna kan inte skilja mellan sanna och påhittade påståenden.


Exempel på affirmationer:

- Jag njuter av god mat
- Jag klarar dagens utmaningar
- Jag mår bra av att träna regelbundet och jag gör det i min egen takt
- Jag har rätt att säga nej
- Jag använder mina krafter väl och når mina delmål


Självuppfyllande profetia
När kritikern inom dig använder ord som, ”Jag kan inte, jag tror inte jag klarar detta”, ska du bara försöka stänga av rösten som om du stänger av en radiokanal. Byt till en annan kanal med positiva budskap som ”Jag når mitt delmål” eller ”Jag har bestämt mig för att det ska gå”. Du kan också ta fram papper och penna och skriva ner tre, fyra olika situationer som du är särskilt stolt över.

Utveckla nya tankemöster
När du har lyckats identifiera och se dina negativa tankar ska du börja utveckla dina positiva tankemönster. Du ska utmana de negativa och successivt ersätta dem med dina positiva tankar. Istället för att tänka: ”Jag tror inte jag hinner till gympan idag” ska du tänka: ”Jag kommer att hinna till gympan idag”. Istället för att tänka: ”Jag har inte gått ner vad jag bestämt mig för denna vecka och det känns bara motigt” ska du tänka: ”Jag har inte gått ner i vikt denna vecka så mycket som jag hade som mål, men jag vet varför och jag ska lära mig av vad jag gjort och använda mig av det inför nästa vecka”.

Ordens kraft hjälper dig
När du väl har börjat tänka positivt kommer du att märka att du känner dig mer optimistisk. Det är dock viktigt att fortsätta jobba med att mota bort de nedtryckande tankarna och istället intala nya positiva tankemönster som hela tiden stärker din tro på att du kommer att lyckas.

- Genomskåda de negativa tankarna som hindrar dig att nå dit du vill.

- När du nu bestämt dig för att lyckas med något så kommer du att klarar det.

- Alla negativa tankar ska ”stängas av” och bytas ut mot nya positiva tankar. Ändrade tankemönster skapar nya goda vanor. Istället för att säga ”Jag ska försöka…” så säg; ”Nu ska jag…”

- Säg till dig själv varje morgon att du kan gå ner i vikt och byta ut dina gamla vanor mot nya positiva vanor – bit för bit.

- När du känner dig modfälld – skriv en lista på bra tankar du tänkt senaste tiden och vilka bra val du gjort. Du ska se att du lyckats många gånger redan.
”Vare sig du tror att du klarar det eller ej - kommer du att få rätt” - Henry Ford