Problemet med detta sätt att mäta viktminskning är att vågen inte separerar fett från muskler. När vågen visar fem kilo viktminskning så vet du inte om det är fem kilo fett eller, hemska tanke, fem kilo muskler. Muskler som det bara hade varit fördelar med att behålla på kroppen.

Lösningen är kontinuerlig mätning av fettprocent
Finns det något sätt att få reda på hur stor del fett man har förlorat av de kilon som vågen visar att man minskat? Ja, mätning av fettprocent vid flera tillfällen under ens viktminskning!

Variationer i både fettvikt och fettfri vikt kan beräknas från fettmätning
När man mäter sin fettprocent så får man ju ett resultat som anger hur många procent av kroppen som består av fett. Denna procentsats kan användas för att ta reda på två viktiga värden, nämligen fettvikt och fettfri vikt. Fettvikt är som beteckningen anger just vikten av allt fett du har på kroppen. Fettfri vikt är allt det andra, d v s muskler, vatten och mineral (skelett) – allt som inte är fett helt enkelt

Uträkning av fettvikt och fettfri vikt utifrån en fettmätning
Om du t ex väger 75 kg och har 30 % fett så består din kropp av 22,5 kg fett (75 kg x 0,3=22,5 kg). Då är din fettvikt 22,5 kg

Din fettfria vikt är då totalvikten minus fettvikten d v s 52,5 kg (75 kg – 22,5 kg=52,5 kg).

Uträkning av förändring av fettvikt och fettfri vikt utifrån två fettmätningar
För att räkna ut hur din fettvikt (som du vill ska minska) och din fettfria vikt (som du vill ska vara samma eller öka) har förändrats under en viktminskning så måste man mäta vid två tillfällen – före och efter. Om vi fortsätter tidigare kalkyl och antar att efter en periods viktminskning så väger du nu 70 kg och har 27 % fett. I denna situation så består din kropp nu av 18,9 kg fett (70 kg x 0,27=18,9 kg). Din fettfria vikt är nu 51,1 kg (70 kg – 18,9 kg=51,1 kg)

Det intressanta är att vi nu kan räkna ut vad dina 5 kg viktminskning består utav

Total viktminskning: 5 kg

Minskning av fettvikt: 3,6 kg (22,5 kg – 18,9 kg=3,6 kg)

Minskning av fettfri vikt: 1,4 kg (52,5 kg – 51,1 kg=1,4 kg)

Minskning av fettfri vikt kan också beräknas om man tar sammanlagd viktminskning minus fettminskning och vi får även då 1,4 kg.

Detta innebär att av de 5 kg som vågen visar att du gått ned är 3,6 kg fett och 1,4 kg är vatten och/eller muskler.