Detta fenomen är faktiskt så vanligt att majoriteten återgår till sin gamla vikt eller högre efter viktminskning. Detta indikerar hur svårt det är att hålla vikten långsiktigt. Samtidigt finns det ju också människor som går ner i vikt och därefter lyckas hålla överskottskilona borta år efter år. Vad gör de som de andra inte gör? Finns det ett framgångsrecept som man kan lära sig av?

National Weight Control Registry
I USA drivs ett projekt av Brown Medical School som syftar till att identifiera framgångsfaktorerna för långsiktig viktkontroll hos individer som gått ner mycket i vikt. I detta National Weight Control Registry(NWCR) fokuserar man på att hitta beteenden, psykologisk karakteristik och strategier hos de som håller vikten efter viktminskning. Det finns 10 000 deltagare och samtliga har gått ned betydligt i vikt samt bibehållit den nya vikten under lång tid.

Det har gjorts ett antal studier på deltagarna för att hitta framgångsfaktorerna för långsiktig viktkontroll. Vi ska titta på några.

Rör på dig mycket!
När man rör på sig bränner man ju kalorier och ju mer man rör på sig desto lättare är det att hålla vikten. Det har visat sig att deltagarna i NWCR är mycket fysisk aktiva. 90 % av deltagarna rör sig i snitt hela 60 minuter var dag. Kaloriförbrukningen genom fysisk aktivitet är i snitt 2621 Kcal per vecka räknat på samtliga deltagare.

Det är dock svårt att presentera exakt hur många timmar fysisk aktivitet per vecka som minst krävs för viktkontroll eftersom variationen bland deltagarna är stor. Emellertid så är det tydligt att deltagarna rör på sig mer än en vanlig genomsnittsperson.

Hur du kan tillämpa detta: Rör på dig minst en timme var dag och gärna mer. Försök få upp intensiteten i dina aktiviteter så du förbrukar fler kalorier.

Väg dig regelbundet!
Deltagarna har också studerats med avseende på vägningsmönster och det har visat sig finnas ett samband mellan hur ofta deltagarna väger sig och i vilken utsträckning de håller vikten. De som ändrar sitt vägningsmönster och börjar väga sig alltmer sällan ökar samtidigt risken att gå upp i vikt. Väger man sig ofta är chansen att hålla vikten alltså större.

Mekanismen kan vara den att om man väger sig regelbundet så märker man en viktökning tidigt och kan ändra sitt beteende innan vikten har hunnit öka så mycket att det är svårt att komma tillrätta med viktökningen. 75 % av deltagarna väger sig minst en gång per vecka.

Hur du kan tillämpa detta: Väg dig minst en gång i veckan. Ett bra tillfälle är före frukost och efter morgontoalett. Misstänker du att du har gått upp i vikt kan det vara frestande att låta bli att väga sig. Tänk då på att vägningen kan vara en framgångsfaktor för dig. Även om det kan kännas jobbigt att se att du kanske gått upp i vikt så kan vanan att väga sig gynna din viktkontroll över tid.

Ät bra alla dagar i veckan!
Det finns ju många olika typer av ätmönster bland de som försöker hålla sin vikt. Det är t ex relativt vanligt att äta strikt nyttigt på vardagarna och istället unna sig onyttigheter till helgen.

I en studie bland deltagarna i NWCR så fann man att det var 50 % mer sannolikt att klara att hålla sin viktuppgång borta (eller maximalt öka 2,5 kg under ett år) om man följde sin kostplan var dag under hela veckan jämfört med om man åt striktare under veckodagarna och mindre strikt under helgen.

Hur du kan tillämpa detta: Följ din kostplan konsekvent alla dagar i veckan och skippa ”ätardagar” och kostslarv under helgerna.

Ät frukost!
Hur är det då med frukostvanorna? I en studie fann man att hela 78 % av deltagarna äter frukost var dag. En mindre grupp (18 %) äter frukost ibland och endast 4 % skippar alltid frukost. Det är således en tydlig majoritet som alltid äter frukost.

Hur du kan tillämpa detta: Ät frukost var morgon.

Vet vi att dessa principer fungerar för just dig?
I denna artikel presenteras några vanor som tillämpas av en majoritet av människor som lyckas hålla vikten. Detta innebär ju inte att det är bevisat att dessa vanor är det bästa sättet för alla individer att hålla vikten. Emellertid så kan det, om du har nått din målvikt, vara en bra idé att prova dessa vanor under några månader och se om det funkar för just dig.